درآمد

کسب درآمد از سایت های نیازمندی ها و آگهی مانند سایت دیوار در خانه

سایت های نیازمندی و درج آگهی پر بازدید که روزانه بصورت میانگین بین 7000 تا 10.000 آگهی متنوع از سراسر کشور به آگهی های آنها اضافه می شود و کاملاً اطلاعات آن پویا (داینامیک) بود و هر لحظه به حجم اطلاعات آن اضافه می شود.

سایت های مثل سایت دیوار ، شیپور و ...