سفارش انجام پروژه طراحی آنلاین اینفوگرافیک infographic

طراحی اینفوگرافیک 
سفارش طراحی اینفوگرافیک 

انجام سفارش خدمات طراحی اینفوگرافیک و هزینه طراحی اینفوگرافیک (تعرفه قیمت) 

سفارش ،نمونه کار، نمونه قرارداد ،مشاوره ،هزینه (تعرفه و قیمت) و خدمات طراحی اینفوگرافیک با بخش طراحی اینفوگرافی الماس سبز

ثبت سفارش :

اینفوگرافیک حرفه ای با استفاده از المان بصری چشم نواز و مناسب در مخاطبان ارتباط بصری بیشتری دارد. اطلاعات داده ای بوسیله اینفوگرافیک ها بهترین ابزار تبلیغات و بازاریابی در فهمیدن آمار به مشتریان است ..

تعرفه قیمت طراحی اینفوگرافیک

بصورت قیمت پایه از ساعتی 120.000 تومان شروع می شود .